Psykoanalyyttinen ajattelu työelämään

Työelämän stressaavuuteen vaikuttavat moninaiset konfliktit ja vuorovaikutusdynamiikat organisaation sisällä. Näiden ilmiöiden selkiyttämiseen ja avaamiseen voi löytyä apua psykoanalyyttisesta ajattelutavasta. Kun ymmärtää sisäisen ja ulkoisen, näkyvän ja tiedostamattoman todellisuuden dynaamista vuorovaikutusta, voi ymmärtää myös organisaation toimintaa ja johtajuutta syvemmin. Psykoanalyyttisesti suuntautunut konsultti kykenee ymmärtämään työyhteisöjen tiedostamattomia ahdistuksia ja suojautumista niitä vastaan. Tällaisia suojautumisilmiöitä ovat esimerkiksi mustavalkoistaminen ja idealisaatio, jotka lienevät tuttuja lähes jokaisesta työyhteisöstä.

Psykoanalyyttisen ajattelun kantavana voimana työyhteisötyössä on kyky tutkia organisaation toimintaa ja tapahtumia tuomitsematta tai syyllistämättä, ymmärtäen tunnetasolla organisaation tiedostamattomia toimintatapoja. Tällainen ymmärrys voi avata ulkopuolisin silmin nähtynä niitä emotionaalisia prosesseja, joissa työntekijät ovat osallisina ja sisällä. Tästä voi seurata muutosta ja kehityksen aikaansaamista, kuin myös stressin ja konfliktien vähenemistä sekä johtajuudessa että työyhteisössä. Parhaimmillaan organisaatio ja ennen kaikkea sen johto voivat löytää kyvyn itse-konsultaatioon: havainnoimalla tiedostamattomia tapahtumia ryhmä- ja organisaatiotasolla, voi ajatella oman toiminnan mielekkyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia uusin silmin.

Henkilön Psykoterapiapalvelut Aili Schulman kuva.